Bitsboard app

Recent weer een app in gebruik genomen. Het is een Engelstalige app met veel mogelijkheden. Het toevoegen van eigen content is er een van. Hier een aantal voorbeelden van een zelf gemaakt board.Thea leest de tekst en tikt vervolgens op de afbeelding, dit geeft geen problemen. We gaan nu de verdere mogelijkheden uitproberen. Op letterniveau geeft dat meestal wat meer problemen. De andere mogelijkheden zijn: naam bij foto opbouwen vanuit losse letters, omschrijving kiezen bij meerdere foto’s, etc. Hier zijn we even zoet mee, toch is het iedere keer weer prettig om te ontdekken hoeveel er nog aanwezig is.
bb8bb7bb6bb4bb12bb11bb10bb1bb9

Doorbraak?

Voortdurend ben ik aan het zoeken en speuren op het internet of er hulpmiddelen zijn resp. worden ontwikkeld om het communiceren tussen Thea en mij (en met anderen uiteraard) te verbeteren. Recent las ik op een site van een bedrijf uit Canada een mogelijke ontwikkeling die ons kan gaan helpen. Je stuurt met je brein een app aan in dit voorbeeld. Dit zou voor Thea een geweldige uitkomst zijn. Het woordenboek is nog aanwezig, ze vormt de juiste woorden in haar brein, alleen er komt iets anders uit haar mond, dat dit zeer frusterend is hoef ik hier niet uit leggen. Sterker nog de frustatie en het ongeduld neemt toe naarmate Thea meer vooruit gaat denken en plannen, Lees verder

Mijn naam is vandaag

Broca

Afasie is een complexe en voor je gevoel een ongrijpbare aandoening. We zijn nu bijna 3 jaar verder en ik blijf mij verbazen over complexiteit van de afasie. Ik heb er veel over gelezen, vakliteratuur, proefschriften etc., maar hoe meer ik er over lees des te meer besef ik dat ik er eigenlijk nog maar heel weinig vanaf weet. Natuurlijk is er de afgelopen 3 jaar wel progressie geboekt. In de 1e 3 maanden werkten we met een klein kaartje dat op het blad van de rolstoel was geplakt, daarop stond simpelweg – duim omhoog (ja), duim omlaag (nee) kopje koffie, eten en WC.  Zo simpel kan het zijn. Via tekst en beeldkaarten, communicatieboekjes, software en een scala aan apps zijn we aangekomen op het actuele niveau. We proberen nu heel gericht te oefenen op het verbeteren / ontwikkelen van de woordvinding. Lees verder

Wetenschap

In tegenstelling tot wat algemeen aangenomen wordt is Lorem Ipsum niet zomaar willekeurige tekst. het heeft zijn wortels in een stuk klassieke latijnse literatuur uit 45 v.Chr. en is dus meer dan 2000 jaar oud. Richard McClintock, een professor latijn aan de Hampden-Sydney College in Virginia, heeft één van de meer obscure latijnse woorden, consectetur, uit een Lorem Ipsum passage opgezocht, en heeft tijdens het zoeken naar het woord in de klassieke literatuur de onverdachte bron ontdekt. Lorem Ipsum komt uit de secties 1.10.32 en 1.10.33 van “de Finibus Bonorum et Malorum” (De uitersten van goed en kwaad) door Cicero, geschreven in 45 v.Chr. Dit boek is een verhandeling over de theorie der ethiek, erg populair tijdens de renaissance. De eerste regel van Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, komt uit een zin in sectie 1.10.32.

Memmorazo

Voor de korte termijn zitten we uiteraard ook niet stil. Ik ben aan het onderzoeken of er apps zijn die het communicatieboekje kunnen vervangen. De app Memorazzo lijkt er een met mogelijkheden ik heb het boekje op één avond over kunnen zetten naar de app. In het gebruik bleek echter dat de foto’s makkelijk te deleten waren. Ik ben nu in overleg met de ontwikkelaar van de app om per scherm een screenlock aan te brengen zodat er twee modi ontstaan, een read only en een edit mode.  Dit lijkt te gaan lukken. Daarna moet ik Thea nog zover krijgen dat zij min of meer automatisch naar de iPad grijpt als zij iets gecompliceerd wil bespreken.  Lees verder

Logopedie

Logopedie / Afasie

Er zijn een aantal testen afgenomen om exact vast te stellen waar de beschadiging zit, daarmee weet je tegelijkertijd ook wat nog wel trainbaar is en wat niet.Ik gebruik voor het oefenen met Thea 3 softwareprogramma’s Kompro, Digitaal en TOP. Op de IPAD gebruiken wij een aantal APPS met zogenaamde associatietesten. Een foto met daarbij vier andere foto’s waarbij aangeven moet worden welke foto het best bij de centrale foto past. Hetzelfde met een foto met 4 bijschriften. Thea moet dan 2 dingen doen, de foto herkennen en vervolgens een keuze maken, dit traject loopt via het brein en kan op den duur leiden een verbetering bij het spreken. Lees verder