eRest

De vraag of e-Rest kan bijdragen aan een efficiëntieslag in de behandeling van afasie in de chronische fase, is ook voor ons zeer belangrijk. In deze fase (nu 6 jaar na het CVA) ben je voortdurend op zoek naar een aanpak die versnellend kan werken. Je kunt natuurlijk blijven proberen om zo dicht mogelijk bij een normale zinsproduktie uit te komen, maar beter of in ieder geval realistischer is om uitingen te leren die het vertraagde taalbrein nog wel aankan. Het leren spreken in ellipsen is dan wellicht de juiste aanpak. Het spreken in ellipsen is een vorm van grammaticaal gereduceerde taaluitingen. De ontbrekende woorden kan de luisteraar uit de context opmaken. Uit een onderzoek (slide 13) is gebleken dat het continu gebruik van ellipsen leerbaar is (N=12). De conclusie was: spreekstijlverandering is mogelijk en daardoor ontstaat een verbeterde functionele communicatievaardigheid. Onverkort toepassen – even los van de beschikbaarheid -van E-rest is voor ons niet mogelijk omdat het zelfstandig kunnen oefenen een randvoorwaarde is. Toch maar eens goed kijken op welke wijze ik in het dagelijks leven kan bijdragen om deze spreekstijl te leren gebruiken.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Lees verder

Advertentie

SMTA

logopedie-1140x245SMTA is een gecombineerde behandeling van logopedie en muziektherapie. De gedachte achter SMTA (Speech-Music Therapy for Aphasia) is dat muziek, de melodie en ritme, het spreken ondersteunt en stimuleert. In de behandeling wordt een klank gekoppeld aan een woord, of een zin aan een melodie, waardoor gemakkelijker die klanken, woorden of zinnen gevormd kunnen worden. Door de veelvuldige herhaling wordt het vormen van klanken, woorden en zinnen uiteindelijk ingeslepen.SMTA is een gecombineerde behandeling van logopedie en muziektherapie. De gedachte achter SMTA (Speech-Music Therapy for Aphasia) is dat muziek, de melodie en ritme, het spreken ondersteunt en stimuleert. In de behandeling wordt een klank gekoppeld aan een woord, of een zin aan een melodie, waardoor gemakkelijker die klanken, woorden of zinnen gevormd kunnen worden. Door de veelvuldige herhaling wordt het vormen van klanken, woorden en zinnen uiteindelijk ingeslepen.

Muse

MuseHeadset-150x150Meer dan een jaar na mijn voorinschrijving is de muse dan gearriveerd. Zoals eerder beschreven is de muse primair aangeschaft om te kijken of er voor Thea wellicht praktische toepassingen zijn te bedenken. In de oorspronkelijke video’s was te zien hoe je games en gadgets kon besturen met de headset. Daar is in de app die nu meegeleverd wordt niets meer van te bekennen. Wel wordt aangegeven dat er nog veel zaken in ontwikkeling zijn, ook de ervaringen en wensen van de gebruikers worden hierin meegenomen. Volgens de ontwikkelaar (Gartner), zijn klinische proeven met de Muse begonnen aan Harvard, en zijn er plannen voor veel meer onderzoek in universiteiten en instituten. Het Department of VeteransAffairs, bijvoorbeeld, gaat de bruikbaarheid van de muse testen bij het beheersen van de symptomen van het post-traumatische stress-syndroom. Op dit moment maak ik Thea vertrouwd met de headset door hem zelf te gebruiken en Thea te laten zien dat er niets engs aan is. Het apparaat kan real-time informatie verzenden naar een compatibel apparaat via Bluetooth, in mijn geval naar de iPad. De app geeft inzicht in je hersenactiviteit, actief, neutraal en rust. Door deze activiteit op verschillende momenten te monitoren krijg je hier inzicht in. Het is voor mij dus ook nog een ontdekkingsreis, waar ik op korte termijn Thea deelgenoot van wil maken. (wordt vervolgd)
MuseData-920x281

Spraakapraxie

Spraakapraxie ontstaat als gevolg van een beroerte of ander hersenletsel. Mensen met spraakapraxie hebben moeite het doelbewuste spreken. Ze haperen en zijn minder goed verstaanbaar. Het UMCG Centrum voor Revalidatie heeft een diagnostisch instrument (DIAS) ontwikkeld. Deze wordt uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. Momenteel wordt er gewerkt aan een therapeutisch instrument (TIAS). In deze film vertellen behandelaars en patiënten wat spraakapraxie is.
NB Met goede uitleg van het verschil tussen, Afasie, Apraxie en Disartrie