eRest

De vraag of e-Rest kan bijdragen aan een efficiëntieslag in de behandeling van afasie in de chronische fase, is ook voor ons zeer belangrijk. In deze fase (nu 6 jaar na het CVA) ben je voortdurend op zoek naar een aanpak die versnellend kan werken. Je kunt natuurlijk blijven proberen om zo dicht mogelijk bij […]

SMTA

SMTA is een gecombineerde behandeling van logopedie en muziektherapie. De gedachte achter SMTA (Speech-Music Therapy for Aphasia) is dat muziek, de melodie en ritme, het spreken ondersteunt en stimuleert. In de behandeling wordt een klank gekoppeld aan een woord, of een zin aan een melodie, waardoor gemakkelijker die klanken, woorden of zinnen gevormd kunnen worden. […]

Ways to Communicate

Verhelderende video over het omgaan met iemand die niet (voldoende) kan communiceren. In deze video / animatie worden ook de gevoelens van de afaticus aangestipt en de manier hoe wij ermee om kunnen gaan. Communiceren is en blijft tweerichtingsverkeer!

Muse

Meer dan een jaar na mijn voorinschrijving is de muse dan gearriveerd. Zoals eerder beschreven is de muse primair aangeschaft om te kijken of er voor Thea wellicht praktische toepassingen zijn te bedenken. In de oorspronkelijke video’s was te zien hoe je games en gadgets kon besturen met de headset. Daar is in de app […]

Expressive Aphasia

Sara Scott has aphasia after suffering a stroke at school when she was 18. Her Speech has improved, but reading, writing and numers are still difficult. Sarah is stroke ambassador in the UK and here she talks about her achievements over the past year

Spraakapraxie

Spraakapraxie ontstaat als gevolg van een beroerte of ander hersenletsel. Mensen met spraakapraxie hebben moeite het doelbewuste spreken. Ze haperen en zijn minder goed verstaanbaar. Het UMCG Centrum voor Revalidatie heeft een diagnostisch instrument (DIAS) ontwikkeld. Deze wordt uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. Momenteel wordt er gewerkt aan een therapeutisch instrument (TIAS). In deze […]