Bitsboard app

Recent weer een app in gebruik genomen. Het is een Engelstalige app met veel mogelijkheden. Het toevoegen van eigen content is er een van. Hier een aantal voorbeelden van een zelf gemaakt board.Thea leest de tekst en tikt vervolgens op de afbeelding, dit geeft geen problemen. We gaan nu de verdere mogelijkheden uitproberen. Op letterniveau […]

Doorbraak?

Voortdurend ben ik aan het zoeken en speuren op het internet of er hulpmiddelen zijn resp. worden ontwikkeld om het communiceren tussen Thea en mij (en met anderen uiteraard) te verbeteren. Recent las ik op een site van een bedrijf uit Canada een mogelijke ontwikkeling die ons kan gaan helpen. Je stuurt met je brein […]

Wetenschap

In tegenstelling tot wat algemeen aangenomen wordt is Lorem Ipsum niet zomaar willekeurige tekst. het heeft zijn wortels in een stuk klassieke latijnse literatuur uit 45 v.Chr. en is dus meer dan 2000 jaar oud. Richard McClintock, een professor latijn aan de Hampden-Sydney College in Virginia, heeft één van de meer obscure latijnse woorden, consectetur, […]

Memmorazo

Voor de korte termijn zitten we uiteraard ook niet stil. Ik ben aan het onderzoeken of er apps zijn die het communicatieboekje kunnen vervangen. De app Memorazzo lijkt er een met mogelijkheden ik heb het boekje op één avond over kunnen zetten naar de app. In het gebruik bleek echter dat de foto’s makkelijk te […]

Logopedie

Logopedie / Afasie Er zijn een aantal testen afgenomen om exact vast te stellen waar de beschadiging zit, daarmee weet je tegelijkertijd ook wat nog wel trainbaar is en wat niet.Ik gebruik voor het oefenen met Thea 3 softwareprogramma’s Kompro, Digitaal en TOP. Op de IPAD gebruiken wij een aantal APPS met zogenaamde associatietesten. Een […]